jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Przedszkole Publiczne w Psarach strona główna 

Informacja

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Psarach za 2021 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl"

 

Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko | Autor: Barbara Doruch - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Psarach | Data wprowadzenia: 2022-05-06 11:43:27.

Zobacz:
 Informacja o jednostce .  Ochrona danych osobowych .  Deklaracja dostępności .  Raport o stanie dostępności .  Struktura organizacyjna .  Dyrekcja-test .  Pracownicy .  Akty prawne  .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Informacja  .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt . 
Data wprowadzenia: 2022-05-06 11:43:27
Autor: Barbara Doruch - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Psarach
Opublikowane przez: Nadzór - Imię Nadzór - Nazwisko

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl