jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach strona główna 

Ulotka informacyjna
 Ulotka informacyjna- pdf.

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2015-04-23 13:06:30.

Zobacz:
   Ochrona danych osobowych
   Statut
   Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   Ceny usług wywozu nieczystości ciekłych
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
   Ogłoszenia-Komunikaty
   Zamówienia publiczne
   Ulotka informacyjna
   Tryb Działania
   Załatwianie Spraw
   Kierownictwo
   Realizacja Zadań
   Struktura Organizacyjna
   Informacje o majątku
   Informacje nieudostępnione
   Oświadczenia majątkowe
   Rejestry i archiwa
   Sprawozdania finansowe
   Ocena roczna jakości wody
   Ogłoszenia o naborze
   Deklaracja dostępności
Data wprowadzenia: 2015-04-23 13:06:30
Autor: Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego - Marcin Dachowski
Opublikowane przez: Marcin Dachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl