Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) od dnia 11.06.2015 r. będą obowiązywały następujące stawki za pobór wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:05:23 | Data modyfikacji: 2015-06-02 09:06:01.
 Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1 m3 wody i 1m3 ścieków

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:09:58 | Data modyfikacji: 2015-06-02 09:10:23.
 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) do dnia 10.06.2017 r. będą obowiązywały następujące stawki za pobór wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2016-06-15 08:41:20 | Data modyfikacji: 2015-06-02 09:10:23.
 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) od dnia 11.06.2017 do dnia 10.06.2018 r. będą obowiązywały następujące stawki za pobór wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZk - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:47:26 | Data modyfikacji: 2017-06-01 11:50:13.

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sierozsewice

Załącznik do decyzji do zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrywania wody i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie gminy Sieroszewice

 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski), które bedą obowiązywać w latach 2018-2021

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2018-06-04 14:11:42 | Data modyfikacji: 2018-06-08 14:20:00.
Data wprowadzenia: 2018-06-04 14:11:42
Data modyfikacji: 2018-06-08 14:20:00
Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski
Opublikowane przez: Marcin Dachowski