jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach > Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach strona główna 

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK w Sieroszewicach - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2016-09-13 13:33:05 | Data modyfikacji: 2016-09-13 13:33:53.

WZORY DOKUMENTÓW:

 Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - doc.

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK w Sieroszewicach - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2016-09-13 13:34:43 | Data modyfikacji: 2016-09-13 13:33:53.

Zobacz:
 Ochrona danych osobowych .  Statut .  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków .  Ceny usług wywozu nieczystości ciekłych .  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Zamówienia publiczne .  Ulotka informacyjna .  Tryb Działania  .  Załatwianie Spraw  .  Kierownictwo .  Realizacja Zadań .  Struktura Organizacyjna  .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Oświadczenia majątkowe .  Rejestry i archiwa .  Sprawozdania finansowe .  Ocena roczna jakości wody .  Ogłoszenia o naborze .  Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2016-09-13 13:34:43
Autor: Kierownik GZK w Sieroszewicach - Marcin Dachowski
Opublikowane przez: Marcin Dachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl