jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach strona główna 

Ochrona danych osobowych
 Obowiązek informacyjny - klient

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2018-06-22 14:49:32 | Data modyfikacji: 2018-06-22 14:51:01.
 Obowiązek informacyjny - kontrahent

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:22:19 | Data modyfikacji: 2018-06-22 14:51:01.
 Polityka ochrony prywatności

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:23:20 | Data modyfikacji: 2018-06-22 14:51:01.
 Inspektor ochrony danych osobowych

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2018-05-28 14:26:18 | Data modyfikacji: 2018-06-22 14:51:01.
Dostęp do informacji publicznej
 Dostęp do informacji publicznej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2019-12-04 17:46:41 | Data modyfikacji: 2018-06-22 14:51:01.

Zobacz:
   Ochrona danych osobowych
   Statut
   Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   Ceny usług wywozu nieczystości ciekłych
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
   Ogłoszenia-Komunikaty
   Zamówienia publiczne
   Ulotka informacyjna
   Tryb Działania
   Załatwianie Spraw
   Kierownictwo
   Realizacja Zadań
   Struktura Organizacyjna
   Informacje o majątku
   Informacje nieudostępnione
   Oświadczenia majątkowe
   Rejestry i archiwa
   Sprawozdania finansowe
   Ocena roczna jakości wody
   Ogłoszenia o naborze
   Deklaracja dostępności
Data wprowadzenia: 2019-12-04 17:46:41
Opublikowane przez: Marcin Dachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl