jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach strona główna 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2018-08-09 12:14:48.

Zobacz:
   Ochrona danych osobowych
   Statut
   Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   Ceny usług wywozu nieczystości ciekłych
   Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
   Ogłoszenia-Komunikaty
   Zamówienia publiczne
   Ulotka informacyjna
   Tryb Działania
   Załatwianie Spraw
   Kierownictwo
   Realizacja Zadań
   Struktura Organizacyjna
   Informacje o majątku
   Informacje nieudostępnione
   Oświadczenia majątkowe
   Rejestry i archiwa
   Sprawozdania finansowe
   Ocena roczna jakości wody
   Ogłoszenia o naborze
   Deklaracja dostępności
Data wprowadzenia: 2018-08-09 12:14:48
Autor: Kierownik GZK - Marcin Dachowski
Opublikowane przez: Marcin Dachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl