jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach strona główna 

Ceny usług wywozu nieczystości ciekłych
ceny usług wywozu nieczystości ciekłych w 2020
roku

ceny usług wywozu nieczystości ciekłych w 2020 roku

 ceny usług 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2020-01-02 19:33:22.

Zobacz:
 Ochrona danych osobowych .  Statut .  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków .  Ceny usług wywozu nieczystości ciekłych .  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Zamówienia publiczne .  Ulotka informacyjna .  Tryb Działania  .  Załatwianie Spraw  .  Kierownictwo .  Realizacja Zadań .  Struktura Organizacyjna  .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Oświadczenia majątkowe .  Rejestry i archiwa .  Sprawozdania finansowe .  Ocena roczna jakości wody .  Ogłoszenia o naborze .  Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2020-01-02 19:33:22
Opublikowane przez: Marcin Dachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl