jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach strona główna 

Ogłoszenia-Komunikaty
Prośba o racjonalne gospodarowanie wodą

W związku z nadchodzącą do Polski w dniach od 3 do 9 sierpnia falą upałów, w której temperatury maksymalne powietrza mogą dochodzić do 36 ⁰C Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach zwraca się z prośba o racjonalne gospodarowanie wodą  z sieci wodociągowej. Wspólne działania ograniczające pobór wody, pozwolą zabezpieczyć potrzeby socjalne i bytowe mieszkańców i zwierząt naszej gminy. Dlatego też zabrania się podlewania trawników.


 

 

Opublikowane przez: Marcin Dachowski | Autor: Kierownik GZK w Sieroszewicach - Marcin Dachowski | Data wprowadzenia: 2015-08-04 11:14:54 | Data modyfikacji: 2015-08-04 11:17:00.

Zobacz:
 Ochrona danych osobowych .  Statut .  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków .  Ceny usług wywozu nieczystości ciekłych .  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Zamówienia publiczne .  Ulotka informacyjna .  Tryb Działania  .  Załatwianie Spraw  .  Kierownictwo .  Realizacja Zadań .  Struktura Organizacyjna  .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Oświadczenia majątkowe .  Rejestry i archiwa .  Sprawozdania finansowe .  Ocena roczna jakości wody .  Ogłoszenia o naborze .  Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2015-08-04 11:14:54
Data modyfikacji: 2015-08-04 11:17:00
Autor: Kierownik GZK w Sieroszewicach - Marcin Dachowski
Opublikowane przez: Marcin Dachowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl