Archiwum zamówień publicznych

 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Opublikowane przez: Barbara Stasiak | Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:55:12 | Data modyfikacji: 2019-01-25 10:30:34.

Zobacz:
 Dostawy gazu propan dla Szkoły Podstawowej w Ołoboku, Zespołu Szkół w Sieroszewicach oraz Publicznego Przedszkola w Latowicach, Westrzy i Wielowsi.  .  „Dostawy gazu propan do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Sieroszewice” . 
Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:55:12
Data modyfikacji: 2019-01-25 10:30:34
Autor: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli - Barbara Stasiak
Opublikowane przez: Barbara Stasiak