Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Etap VI - AKTUALIZACJA

 Rozpoznanie cenowe - zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: Jerzy Pawłowski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2021-08-04 10:56:05.
 Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Jerzy Pawłowski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2021-08-04 10:58:59.
 Formularz cenowy

Opublikowane przez: Jerzy Pawłowski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2021-08-04 10:59:28.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Jerzy Pawłowski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2021-08-04 10:59:50.
 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Jerzy Pawłowski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2021-08-04 11:00:16.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Opublikowane przez: Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2021-08-06 10:56:05 | Data modyfikacji: 2021-08-06 11:09:45.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Jerzy Pawłowski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2021-08-20 13:15:58 | Data modyfikacji: 2021-08-06 11:09:45.

Zobacz:
 Przebudowa i rozbudowa zaplecza scenicznego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach (etap VI )- roboty p.poż. .  Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach. Etap VI - AKTUALIZACJA . 
Data wprowadzenia: 2021-08-20 13:15:58
Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski
Opublikowane przez: Jerzy Pawłowski