Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 rok

„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Parczewie za 2018 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Katarzyna Dudziak | Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:31:36 | Data modyfikacji: 2022-05-10 19:09:06.
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 rok

„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Parczewie za 2019 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Katarzyna Dudziak | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:03:43 | Data modyfikacji: 2022-05-10 19:08:27.
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 rok

„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Parczewie za 2020r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl"

 

Opublikowane przez: Katarzyna Dudziak | Data wprowadzenia: 2021-05-09 17:13:16 | Data modyfikacji: 2022-05-10 19:07:35.
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 rok

„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Parczewie za 2021 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl"

 

Opublikowane przez: Katarzyna Dudziak | Data wprowadzenia: 2022-05-10 19:03:59 | Data modyfikacji: 2022-05-10 19:06:38.
Data wprowadzenia: 2022-05-10 19:03:59
Data modyfikacji: 2022-05-10 19:06:38
Opublikowane przez: Katarzyna Dudziak