jo.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Przedszkole Publiczne w Latowicach strona główna 

Sprawozdania majątkowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2018.


„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Latowicach za 2018 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”
 

Opublikowane przez: Ewa Dudek | Data wprowadzenia: 2020-05-08 09:43:29 | Data modyfikacji: 2020-05-08 09:46:37.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019.


„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Latowicach za 2019 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”

 

Opublikowane przez: Ewa Dudek | Data wprowadzenia: 2020-05-08 09:49:03 | Data modyfikacji: 2020-05-08 09:46:37.
sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020


"Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budzetów jednostek samożądu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitewj Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Latowicach za 2020 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Ewa Dudek | Data wprowadzenia: 2021-05-10 12:01:41 | Data modyfikacji: 2021-05-10 12:03:16.

Zobacz:
 koordynator do spraw dostępności .  deklaracja dostępności .  Informacja o jednostce .  Ochrona danych  .  Inspektor ochrony danych osobowych .  Struktura organizacyjna .  Dyrekcja-test .  Pracownicy .  Akty prawne  .  Organizacja roku szkolnego  .  Rada Pedagogiczna  .  Rada Rodziców .  Budżet .  Sprawozdania majątkowe .  Sprawozdania z działalności .  Oferty pracy .  Rejestry .  Kontakt . 
Data wprowadzenia: 2021-05-10 12:01:41
Data modyfikacji: 2021-05-10 12:03:16
Opublikowane przez: Ewa Dudek

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.sieroszewice.pl