Sprawozdania majątkowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2018


„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach za 2018 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Donata Nentwich | Data wprowadzenia: 2019-05-10 11:53:24 | Data modyfikacji: 2019-05-10 11:59:34.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019


„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342)  informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach za 2019 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”

 

Opublikowane przez: Donata Nentwich | Data wprowadzenia: 2020-05-06 10:53:37 | Data modyfikacji: 2020-05-06 11:00:52.
Sprawozdanie finansowe za rok 2020

 

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342)  informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach za 2020 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl"

 

Opublikowane przez: Donata Nentwich | Data wprowadzenia: 2021-05-10 08:20:06 | Data modyfikacji: 2021-05-10 08:24:05.
Sprawozdanie finansowe za rok 2021

„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach za 2021 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl".

 

Opublikowane przez: Donata Nentwich | Data wprowadzenia: 2022-05-06 12:45:24 | Data modyfikacji: 2021-05-10 08:24:05.
Data wprowadzenia: 2022-05-06 12:45:24
Opublikowane przez: Donata Nentwich