Sprawozdania z działalności

sprawozdanie finansowe

Na podstawie par. 34 ust.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017.1911) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie za 2018 rok opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach:www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Jacek Nentwich | Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie - Jacek Nentwich | Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:21:25.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019


„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Strzyżewie za 2019 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”

 

Opublikowane przez: Jacek Nentwich | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:12:18.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020


„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie za 2020 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”

 

Opublikowane przez: Jacek Nentwich | Data wprowadzenia: 2021-05-07 11:18:28.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021


„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Strzyżewie za 2021 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”


 

 

Opublikowane przez: Jacek Nentwich | Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:56:24.
Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:56:24
Opublikowane przez: Jacek Nentwich