Sprawozdania z działalności

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2017.1911) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Westrzy za 2018 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”

 

Opublikowane przez: Ewa Ratajczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-13 13:50:59.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok


„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Westrzy za 2019 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”

 

Opublikowane przez: Ewa Ratajczyk | Data wprowadzenia: 2020-05-08 12:35:43 | Data modyfikacji: 2020-05-08 12:35:58.
Sprawozdanie finansowe za 2020
,, Na podstawie § 34 ust.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. 2020.342) informujemy,że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Westrzy za 2020r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej , tj: Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach : www.jo.sieroszewice.pl "
 

Opublikowane przez: Ewa Ratajczyk | Data wprowadzenia: 2021-05-08 16:49:21 | Data modyfikacji: 2020-05-08 12:35:58.

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok 


 


,, Na podstawie § 34 ust.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych , samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych  oraz państwowych  jednostek budżetowych majacych siedzibę poza granicami Rzeczypolspolitej Polskiej   ( Dz. U.2020.342) informujemy , że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Westrzy za 2021 rok opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej tj: Gminnego Zakładu Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach : www.jo.sieroszewice.pl  "
 

Opublikowane przez: Ewa Ratajczyk | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:57:36 | Data modyfikacji: 2020-05-08 12:35:58.
Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:57:36
Opublikowane przez: Ewa Ratajczyk