Sprawozdania majątkowe

Sprawozdanie finansowe za 2018

Na podstawie $34 ust.10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych,samorządowych zakładów budżetowych,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.2017.1911) informujemy,że sprawozdanie finansowe Publicznego przedszkola w Wielowsi za 2018 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej,tj.Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl

 

Opublikowane przez: Małgorzata Stępniak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 16:53:19.
Sprawozdanie z działalności 2019

„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Wielowsi za 2019 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”

 

Opublikowane przez: Małgorzata Stępniak | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:17:08.
Sprawozdanie majątkowe za 2020

 


 


„Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342)  informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Wielowsi za 2020 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”

 

Opublikowane przez: Małgorzata Stępniak | Data wprowadzenia: 2021-05-07 11:13:59.
Sprawozdanie majątkowe za 2021 rok

Na podstawie § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) informujemy, że sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Wielowsi za 2021 r. opublikowane jest na stronie jednostki obsługującej, tj. Gminnego Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach: www.jo.sieroszewice.pl”

 

Opublikowane przez: Małgorzata Stępniak | Data wprowadzenia: 2022-05-06 10:29:20 | Data modyfikacji: 2022-05-06 12:08:12.
Data wprowadzenia: 2022-05-06 10:29:20
Data modyfikacji: 2022-05-06 12:08:12
Opublikowane przez: Małgorzata Stępniak