Budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora” w Strzyżewie - ETAP I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 14:23:09 | Data modyfikacji: 2017-10-24 14:23:44.

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 14:51:48 | Data modyfikacji: 2017-10-24 14:52:34.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Opis techniczny

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 14:53:27 | Data modyfikacji: 2017-10-24 14:54:41.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 14:55:16 | Data modyfikacji: 2017-10-24 14:56:57.
 Przedmiar robót nr 1

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 14:58:18 | Data modyfikacji: 2017-10-24 14:58:52.
 Przedmiar robót nr 2

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 14:59:11 | Data modyfikacji: 2017-10-24 15:00:15.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 15:01:34 | Data modyfikacji: 2017-10-24 15:02:12.
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr 1

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 15:03:08 | Data modyfikacji: 2017-10-24 15:04:17.
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr 2

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 15:04:58 | Data modyfikacji: 2017-10-24 15:06:25.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-24 15:06:40 | Data modyfikacji: 2017-10-24 15:07:17.

MODYFIKACJA SIWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:16:30 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:17:29.
 Załącznik nr 9 - ZAMIENNY - Projekt budowlany

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:20:24 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:25:28.
 Załącznik nr 12 - ZAMIENNY - Przedmiar robot branży budowlanej

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:21:40 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:22:40.
 Załącznik nr 13 - ZAMIENNY - Przedmiar robót branży sanitarnej

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:23:57 | Data modyfikacji: 2017-10-25 14:24:40.

ZAPYTANIE NR 1 i 2 ORAZ ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Zapytanie nr 1 i 2 oraz odpowiedzi do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-10-30 11:52:09 | Data modyfikacji: 2017-10-30 11:52:28.

ZAPYTANIE NR 3 ORAZ ODPOWIEDŹ DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Zapytanie nr 3 oraz odpowiedź do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:57:35 | Data modyfikacji: 2017-11-02 11:58:44.

ZAPYTANIE NR 4 ORAZ ODPOWIEDŹ DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Zapytanie nr 4 oraz odpowiedź do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-11-02 15:04:43 | Data modyfikacji: 2017-11-02 11:58:44.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:11:01 | Data modyfikacji: 2017-11-07 12:13:20.

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Sprostowanie informacji z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-11-08 11:12:56 | Data modyfikacji: 2017-11-07 12:13:20.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2017-11-15 13:38:10 | Data modyfikacji: 2017-11-07 12:13:20.

Zobacz:
 Budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora” w Strzyżewie - ETAP I .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie - Etap II .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap II / 2 .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap III .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap IV .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap V . 
Data wprowadzenia: 2017-11-15 13:38:10
Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Opublikowane przez: Maria Marciniak