Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie - Etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:04:52.

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 15:03:00 | Data modyfikacji: 2018-08-02 15:04:13.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1-8

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:06:42 | Data modyfikacji: 2018-08-02 15:04:13.
 Przedmiar robót budowlanych

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:07:52 | Data modyfikacji: 2018-08-02 15:04:13.
 Przedmiar robót elektrycznych

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:09:04 | Data modyfikacji: 2018-08-02 15:04:13.
 Przedmiar robót sanitarnych

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:10:04 | Data modyfikacji: 2018-08-02 15:04:13.
 Dodatkowe wymogi

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:10:59 | Data modyfikacji: 2018-08-02 15:04:13.
 Opis projektu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:13:19 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:21:02.
 Rzut piętra - instalacje

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:15:56 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:21:02.
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - roboty budowlane i zagospodarowanie terenu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:18:08 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:21:02.
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - instalacje

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:19:09 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:21:02.
 Decyzja pozwolenie na budowę

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 15:04:45 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:21:02.
 Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 15:07:47 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:21:02.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-02 15:23:48 | Data modyfikacji: 2018-08-02 15:26:52.

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

 Zdjęcie 1

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:25:28 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 2

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:51:42 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 3

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:52:35 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 4

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:53:28 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 5

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:55:23 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 6

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:57:15 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 7

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:05:19 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 8

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:14:46 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 9

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:15:10 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 10

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:17:56 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 11

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:18:18 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:36.
 Zdjęcie 12

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:30:00 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:24:54.
 Zdjęcie 13

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:25:25 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:24:54.
 Zdjęcie 14

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:29:12 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:24:54.
 Zdjęcie 15

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:29:39 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 16

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:30:42 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 17

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:31:38 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 18

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:32:36 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 19

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:34:01 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 20

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:35:40 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 21

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:36:58 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 22

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:39:33 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 23

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:40:27 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 24

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:41:21 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:30:24.
 Zdjęcie 25

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:42:14 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 26

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:43:33 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 27

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:56:01 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 28

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:58:18 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 29

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:59:59 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 30

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:01:03 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 31

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:01:56 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 32

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:03:00 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 33

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:04:00 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 34

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:08:43 | Data modyfikacji: 2018-08-06 11:43:07.
 Zdjęcie 35

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:09:37 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 36

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:16:55 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 37

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:18:06 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 38

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:19:36 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 39

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:21:41 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 40

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:22:34 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 41

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:23:29 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 42

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:24:49 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 43

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:25:46 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 44

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:26:42 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 45

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:27:44 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.
 Zdjęcie 46

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:28:38 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.

ZAPYTANIE NR 1 i 2 ORAZ ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  Zapytania nr 1, 2 i odpowiedzi do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:39:38 | Data modyfikacji: 2018-08-06 12:10:24.

ZAPYTANIE NR 3 ORAZ ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Zapytanie 2 i odpowiedzi do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-14 11:39:11 | Data modyfikacji: 2018-08-14 11:41:28.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-08-20 11:44:44 | Data modyfikacji: 2018-08-14 11:41:28.

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Sprostowanie do informacji z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-09-03 15:31:53 | Data modyfikacji: 2018-08-14 11:41:28.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-10-15 12:48:49 | Data modyfikacji: 2018-08-14 11:41:28.

Zobacz:
 Budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora” w Strzyżewie - ETAP I .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie - Etap II .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap II / 2 .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap III .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap IV .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap V . 
Data wprowadzenia: 2018-10-15 12:48:49
Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Opublikowane przez: Maria Marciniak