Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap II / 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:14:27.

 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:15:53.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:17:56 | Data modyfikacji: 2018-10-25 13:21:22.
 Szczegołowe Specyfikacje Techniczne

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:23:23 | Data modyfikacji: 2018-10-25 13:21:22.
 Pozwolenie na budowę

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-10-25 13:24:37 | Data modyfikacji: 2018-10-25 13:21:22.

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

 Przedmiar robót budowanych

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:20:26 | Data modyfikacji: 2018-10-25 13:21:22.
 Przedmiar robót elektrycznych

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:22:21 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:26:19.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:27:30 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:26:19.
 Zdjęcie 1

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:28:54 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:26:19.
 Zdjęcie 2

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:30:11 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:26:19.
 Zdjęcie 3

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:31:14 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:26:19.
 Zdjęcie 4

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:32:39 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:26:19.
 Zdjęcie 5

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:33:58 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 6

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:34:43 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 7

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:36:03 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 8

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:37:13 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 9

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:39:50 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 10

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:43:21 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 11

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:45:59 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 12

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:48:44 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 13

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:49:58 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 14

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:53:37 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.
 Zdjęcie 15

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-10-26 17:55:04 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:42:09 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-11-15 09:55:11 | Data modyfikacji: 2018-10-26 17:38:25.

Zobacz:
 Budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora” w Strzyżewie - ETAP I .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie - Etap II .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap II / 2 .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap III .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap IV .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap V . 
Data wprowadzenia: 2018-11-15 09:55:11
Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Opublikowane przez: Maria Marciniak