Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap V

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:47:09 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:47:53 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:55:56 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:57:02 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 12:20:17 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Rzut 1

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 12:23:25 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Rzut 2

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 12:25:07 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Opis techniczny instalacji

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:02:27 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Przekrój

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:03:38 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Szkic-rozinięcie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:05:21 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Rzut fundamentów

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:06:27 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Rzut konstrukcji

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:24:09 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:52:55 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:54:07 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.
 Technologia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-18 13:55:24 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-10-02 15:11:34 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-10-06 11:34:57 | Data modyfikacji: 2020-09-18 13:57:46.

Zobacz:
 Budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora” w Strzyżewie - ETAP I .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie - Etap II .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap II / 2 .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap III .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap IV .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap V . 
Data wprowadzenia: 2020-10-06 11:34:57
Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Opublikowane przez: Maria Marciniak