Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap III

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-11-27 18:33:05.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-11-27 18:34:32.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-11-27 18:35:55.
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-11-27 18:37:30 | Data modyfikacji: 2018-11-27 18:41:59.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-11-27 18:41:26 | Data modyfikacji: 2018-11-27 18:45:08.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2018-11-27 18:46:22 | Data modyfikacji: 2018-11-27 18:45:08.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:16:18 | Data modyfikacji: 2018-11-27 18:45:08.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:47:43 | Data modyfikacji: 2018-11-27 18:45:08.

Zobacz:
 Budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora” w Strzyżewie - ETAP I .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie - Etap II .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap II / 2 .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap III .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap IV .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap V . 
Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:47:43
Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach
Opublikowane przez: Maria Marciniak