Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 13:39:22 | Data modyfikacji: 2020-08-24 14:16:58.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 13:40:39 | Data modyfikacji: 2020-08-24 14:27:48.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:23:49 | Data modyfikacji: 2020-08-24 14:27:16.

POPRAWIONY WZÓR UMOWY

 Poprawiony wzór umowy

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-25 10:11:59 | Data modyfikacji: 2020-08-24 14:27:16.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:18:34 | Data modyfikacji: 2020-08-24 14:27:16.

POPRAWIONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-25 10:14:16 | Data modyfikacji: 2020-08-24 14:27:16.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 13:42:56 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.

BRANŻA BUDOWLANA

 Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 13:51:10 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Elewacja 1

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 13:55:06 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Elewacja 2

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 13:59:46 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:20:25 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Przekrój

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:22:00 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rzut fundamentów

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:25:27 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rzut konstrukcji

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:28:41 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rzut połaci dachowej

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:29:46 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rzut przyziemia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:30:50 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Szczegóły konstrukcji dachowej

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:32:39 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Technologia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:33:41 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Zestawienie stolarki

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:34:40 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

 Opis techniczny

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:36:07 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:37:30 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rysunek 1

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:38:55 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rysunek 2

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:39:49 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rysunek 3

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:40:42 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rysunek 4

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:42:09 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rysunek 5

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:43:15 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rysunek 6

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:44:12 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA I WENTYLACYJNA ORAZ CO

 Rzut piętra

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:49:56 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rzut piętra 2

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:51:32 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Plan przyłącza kanalizacyjnego

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:52:51 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:53:51 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Osadnik

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:54:50 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rozwięcie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:57:25 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Rozwięcie instalacji wodno-kanalizacyjnej 2

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:58:15 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Studzienka inspekcyjna

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:59:11 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.
 Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Dominika Kucharska - bibliotekarz | Data wprowadzenia: 2020-08-24 15:00:33 | Data modyfikacji: 2020-08-24 13:44:49.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 Wyjaśnienie nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:41:02 | Data modyfikacji: 2020-09-04 08:45:40.
 Wyjaśnienie nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:42:17 | Data modyfikacji: 2020-09-04 08:46:03.
 Wyjaśnienie nr 3 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:43:23 | Data modyfikacji: 2020-09-04 08:46:25.
 Wyjaśnienie nr 4 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-04 08:44:19 | Data modyfikacji: 2020-09-04 08:45:17.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

  Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej | Data wprowadzenia: 2020-09-08 11:54:39 | Data modyfikacji: 2020-09-04 08:45:17.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Maria Marciniak | Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach | Data wprowadzenia: 2020-09-10 07:53:14 | Data modyfikacji: 2020-09-04 08:45:17.

Zobacz:
 Budowa budynku biblioteki i „Klubu Seniora” w Strzyżewie - ETAP I .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie - Etap II .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap II / 2 .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap III .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap IV .  Budowa budynku biblioteki i Klubu Seniora w Strzyżewie-Etap V . 
Data wprowadzenia: 2020-09-10 07:53:14
Autor: Maria Marciniak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach
Opublikowane przez: Maria Marciniak